برای ثبت سفارش با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

09124600731

09121038704

اصلاحات استخر : دایو

به تخته شیرجه دایو گفته میشود

انتخاب طول دایو با مساحت استخر رابطه مستقیم دارد به طوری که در استخرهای بزرگ و قهرمانی (12*25) و استخرها با کاربری عمومی اطراف دایو در حدود 2 متر باید خالی از شناگران باشد. برای استخر هایی با عمق کمتر از 2 متر دایو پیشنهاد نمی شود.